Deel dit artikel:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

‘Een Hart voor Sport’ krijgt verzekeringstrofee

Bij de uitreiking van de DECAVI Verzekeringstrofeeën op 15 mei werd de waarborguitbreiding "Een Hart voor Sport" van Ethias bekroond als innovatie van het jaar.

De actualiteit toont regelmatig aan dat cardio- en cerebrovasculaire ongevallen een trieste realiteit zijn in de beoefening van een sportactiviteit, en dit ongeacht de leeftijd, het trainingsniveau en de voorzorgen van iedere sporter. Tot voor kort boden de verzekeringspolissen voor sportrisico’s, bestemd voor niet-professionele sportbeoefenaars, geen dekking voor dit type van hartfalen, en in het bijzonder voor de zware kosten gekoppeld aan de revalidatie van de slachtoffers.

Deze problematiek kwam vorig jaar opnieuw ter sprake toen een jonge voetballer van 16 jaar tijdens de wedstrijd in elkaar stuikte. Gelukkig overleefde hij het hartongeval. Maar het feit dat de verzekeringen niet tussenkwamen, werd nogmaals onder de aandacht gebracht en leidde tot tal van vragen, en zelfs verontwaardiging, uit verschillende hoeken.

Minister Vande Lanotte verzocht de verzekeringssector en de sportfederaties een duurzame oplossing te vinden voor dit maatschappelijk probleem. Het begrip ‘hartfalen’ (ritmestoornissen, cardiomyopathie, misvorming van de hartkamer?) impliceert namelijk geen oorzaak die buiten het organisme ligt. Een criterium dat vereist is voor tussenkomsten in de sportverzekeringen.

Het betreft hier een verzekeringsvacuüm dat Ethias heeft willen verhelpen met een innovatieve oplossing waarin alle betrokken partijen zich volledig konden vinden. De waarborguitbreiding “Een Hart voor Sport” van Ethias dekt nu deze cardiovasculaire risico’s. Een reële opluchting voor de honderdduizenden sportliefhebbers die voortaan 100 % gedekt zijn. Federaties, (wieler)clubs, scholen of andere instellingen waar sporten worden beoefend, kunnen voor 1 euro per jaar en per verzekerde hun aangeslotenen deze dekking aanbieden.

De dekking omvat alle medische kosten gekoppeld aan het cardiovasculaire ongeval, de blijvende invaliditeit, de tijdelijke ongeschiktheid, maar ook de begrafeniskosten en de uitkering van een kapitaal overlijden. Sinds de lancering van deze waarborg in september 2012 zijn bijna 780.000 sportbeoefenaars gedekt voor dit type van risico.

Voor Ethias betekent innoveren haar maatschappelijk engagement als verzekeraar ten volle nakomen en oplossingen aanreiken om haar verzekerden optimaal te beschermen. Haar concrete wens om de verzekering anders te bekijken werd voor het 3de jaar op rij opnieuw bekroond met een DECAVI Trofee voor Innovatie.