Deel dit artikel:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

‘Helmplicht leidt niet tot betere volksgezondheid’

De Fietsersbond beveelt al jaren het gericht dragen van een fietshelm aan voor bepaalde groepen zoals snelle wielrenners en kleine kinderen maar herhaalt haar verzet tegen een helmplicht voor fietsers.

Als alle fietsers een helm zouden dragen, zou het aantal zwaargewonden met 42 procent verminderen, stelt mobiliteitsorganisatie Touring. Voor België komt dat op 431 fietsers. Bruno Coessens van de Fietsersbond reageert daarop: “Val je op je hoofd en je draagt op correcte wijze een helm, dan is de kans op een ernstig hoofdletsel inderdaad minder groot. Hieruit concluderen dat helmdracht de globale veiligheid voor fietsers drastisch verhoogt, is echter veel te kort door de bocht. Een globale visie op fietsveiligheid is daarvoor noodzakelijk. Uit internationale onderzoeken blijkt al evenzeer dat verkeerseducatie, fietsbehendigheid en een goede fietsinfrastructuur minstens even belangrijk zijn om fietsongevallen te voorkomen. En precies die globale visie ontbreekt in de conclusie van Touring.”

VERPLICHTING SCHRIKT AF

Volgens de Fietsersbond zal helmplicht bovendien leiden tot heel wat minder fietskilometers, terwijl meer bewegen op tweewielers juist tot een enorme gezondheidswinst en veel minder lichamelijke klachten leidt. Coessens: “In Australië is er sinds de verplichting van de fietshelm sprake van een daling van het aantal fietsers met één derde. Hetzelfde verhaal in Spanje. In Zweden leidde een promotiecampagne misschien tot een groei van het fietshelmgebruik van 15 naar 50 %, maar ook tot een daling van één derde van het aantal fietsende kinderen.”

De Fietsersbond beklemtoont dat zo’n daling van het fietsgebruik gekoppeld aan verplicht helmgebruik het aantal ziekenhuisopnames pas echt doet stijgen. Coessens: “Regelmatig bewegen verlaagt het risico op bepaalde vormen van kanker, cardio-vasculaire problemen, beroertes, overgewicht, depressie en andere kwalen. En hier spreken we over tienduizenden gevallen.” Bovendien maakt een helm niet altijd het verschil bij botsingen met een auto en dat is nog steeds het merendeel van de dodelijke ongevallen.

Daarnaast is er op het terrein vanuit autobestuurders ook negatief compensatiegedrag naar fietsers met een helm. Coessens: “Uit onderzoek is gebleken dat voertuigen meer afstand houden van fietsers zonder fietshelm dan van fietsers met helm.”

BETERE FIETSINFRASTRUCTUUR

De Fietsersbond stelt dat ook enkelzijdige ongevallen zonder contact met gemotoriseerd verkeer meer aandacht behoeven maar wijst vooral op het feit dat men ook in een afgescheiden fietsomgeving moet blijven werk maken van veilige en comfortabele fietsinfrastructuur en fietsroutes zonder moeilijke overgangen, paaltjes, gevaarlijke oversteekplaatsen en andere zwakke schakels. Coessens: “Een fietsvriendelijke omgeving zal leiden tot meer fietsers en minder ongevallen. De visie van Touring is kort door de bocht en nefast voor de fiets- en bij uitbreiding verkeersveiligheid.”