Deel dit artikel:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rijden fietsers straks door het rood?

De kans is groot dat fietsers binnenkort in bepaalde gevallen door het rode of oranjegeel licht mogen rijden. De Kamercommissie Infrastructuur heeft daarover een wetsvoorstel goedgekeurd.


Het parlement moet eerst het licht nog op groen zetten voor het nieuwe wetsvoorstel wordt doorgevoerd. (foto belga)
Het wetsvoorstel voert twee nieuwe verkeersborden in: een omgekeerde driehoek waarop een fiets en een pijl naar rechts (B22) of rechtdoor (B23) afgebeeld worden. Ze laten de fietsers toe het rode of oranjegeel licht voorbij te rijden om rechts af te slaan, of rechtdoor te rijden op voorwaarde dat de fietsers geen verkeersstroom moeten dwarsen. De fietsers moeten ook eerst voorrang verlenen aan de andere weggebruikers.

Tijdens de zitting van de parlementscommissie maakte staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe (CD&V) enkele bezwaren tegen het voorstel kenbaar. Het wetsvoorstel is volgens hem strijdig met het Verdrag van Wenen van 1968 inzake verkeerstekens.

“Als klein transitland zijn de internationale normen voor het verkeer heel erg van belang”, zegt Jan Pauwels, woordvoerder van Schouppe. “De staatssecretaris vindt het ook gevaarlijk om af te wijken van het uitermate duidelijke principe dat rood stoppen betekent, en groen doorrijden. Hoe leg je aan een kind uit dat het in sommige gevallen wel door het rode licht mag rijden?”

Het wetsvoorstel moet nu eerst door het parlement goedgekeurd worden. Schouppe liet alvast weten de wijzigingen in de wegcode loyaal door te voeren, zodra het parlement het wetsvoorstel goedkeurt.
 
FIETSERSBOND VOOR, TOURING TEGEN

De vzw Fietsersbond vindt het “een goed wetsvoorstel”. Mobiliteitsvereniging Touring vindt het idee dan weer “absurd en gevaarlijk”. “Dat voorstel verbetert de wegveiligheid niet voor de voetgangers, noch voor de fietsers”, zegt woordvoerder Danny Smagghe.

Hem lijkt het verstandiger zich aan de huidige wegcode te houden, temeer omdat de dichtheid van het Belgische wegennet per vierkante kilometer groot is. “Veel punten op de Belgische wegen zijn al complex genoeg voor alle weggebruikers.”

“Nooit wordt de mening gevraagd van verenigingen die de weggebruikers vertegenwoordigen, noch van experts”, betreurt Smagghe. Volgens hem is de maatregel onmogelijk te controleren, zoals de snelheidsbeperking in de zones 30 in Brussel.