Deel dit artikel:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Spaanse overheid schiet op fietsers

Het Spaanse ministerie van verkeer is van plan maatregelen in te voeren die ontworpen lijken om fietsers van de weg te houden. Eén ervan is de helmplicht, maar ook kinderen worden getroffen.

De nieuwe maatregelen zijn: helmplicht, de verplichting om altijd rechts te fietsen, en de invoering van verkeersboetes die veronderstellen dat fietsers even gevaarlijk zijn als motorvoertuigen. De fietsvereniging ConBici ontdekte de intenties van de overheid om de verkeerswet aan te passen tijdens een congres over verkeersveiligheid in Salamanca. Francisco de las Alas-Pumariño, chef van de statutaire reglementering bij het Spaanse ministerie van verkeer, werkte mee aan het wetsontwerp en vertelde over de veranderingen. Dat ontwerp was echter nog niet voorgelegd aan fietsersverenigingen. Het ministerie zou de veranderingen aankondigen op zijn website halverwege maart, na goedkeuring door Binnenlandse Zaken.

ConBici is tegen de nieuwe reglementeringen, omdat er geen wetenschappelijke argumenten zijn die aanwijzen dat de nieuwe maatregelen de veiligheid zouden bevorderen. Door fietsers te verplichten om plaats te ruimen voor autobestuurders, wordt de groei van het fietsen gestopt en heerst Koning Auto opnieuw over de wegen. De maatregelen zullen fietsers ontmoedigen, wat extra vervuiling, meer kosten voor geïmporteerde brandstof en meer verkeersongevallen zal veroorzaken.

HELMPLICHT

De helmplicht is volgens de vereniging negatief voor het fietsen, omdat het de valse boodschap meegeeft dat fietsen gevaarlijk is. De overheid noemde overigens geen argumenten of wetenschappelijke studies die de nood voor een helmplicht aantoonden. Bovendien zal het ook de initiatieven van ‘fietsdelen’ (zoals in Barcelona) in gevaar brengen.

UITERST RECHTS

Fietsers moeten volgens het ontwerp ‘bij voorkeur’ aan de rechterkant van de rijstrook fietsen. Dat betekent dat in het geval van een ongeval de fietser moet kunnen aantonen waarom hij of zij niet rechts reed, zelfs al is de autobestuurder in fout. ConBici is voorstander van het tegenovergestelde: fietsers zouden moeten in het midden van de rijstrook mogen rijden en, wanneer ze het veilig achten om een auto hen te laten inhalen, enkel naar rechts gaan om de auto doorgang te verlenen.

GEEN KINDEREN ZONDER VOLWASSENE

Een ander voorstel in het ontwerp moet kinderen verbieden om zonder begeleiding van een volwassene op de openbare weg te rijden. Dat betekent dat kinderen bijvoorbeeld niet meer alleen naar school mogen fietsen. Nog zo’n maatregel: inbreuken van fietsers tegen de wet zullen worden beschouwd als ‘ernstig’ in plaats van ‘klein’.

Gelukkig zijn er ook enkele positieve ontwikkelingen. Zo mogen fietsers op een trottoir van breder dan drie meter fietsen, als er niet veel mensen op wandelen en de fietser minstens een meter afstand houdt van deuropeningen. Het rijden op fietspaden naast gewone wegen is niet meer verplicht, tenzij er een verkeersbord het tegendeel aanduidt. Fietsers ouder dan 18 mogen passagiers en lasten vervoeren, maar niet op een weg met twee gescheiden rijbanen.

Het door de crisis getroffen Spanje lijkt met het wetsontwerp te mikken op snel succes bij de grote groep autobestuurders die geen boodschap hebben aan Nu maar hopen dat de voorstellen die niet bevorderlijk zijn voor het fietsen geen weg vinden naar andere Europese landen…