Deel dit artikel:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Totaal aantal verkeersdoden daalt, uitgezonderd bij fietsers

Uit de meeste recente Verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute blijkt dat het aantal verkeersdoden vorig jaar met 7,4 procent is gedaald - het laagste niveau ooit - maar het aantal doden bij de fietsers is wel met 10 procent gestegen, net als het aantal ongevallen met letsel.

Om het totale aantal dodelijke slachtoffers te kennen moet wel ook rekening gehouden worden met de mensen die tot 30 dagen na een ongeval overlijden. Volgens schattingen van Vias institute zal het totale aantal verkeersdoden op ongeveer 590 uitkomen in 2018, tegenover 615 in 2017.

De daling van het aantal doden betekent echter niet dat er enkel goed nieuws is. Zo is het aantal doden bij de fietsers (40 naar 44) en bij de motorrijders (64 naar 71) gestegen. Volgens Vias hebben de uitzonderlijke weersomstandigheden van afgelopen zomer daarin een rol gespeeld. Ook is het aantal letselongevallen met fietsers sterk gestegen, met 8,4 procent in Vlaanderen, 10,9 procent in Brussel en 12,6 procent in Wallonië.

Ook stijgt het aantal verkeersdoden bij de 65-plussers, van 87 naar 97. Vooral in ongevallen met vrachtwagens kwamen er meer senioren om het leven. Daar werd een verdubbeling geconstateerd, van 12 naar 24 verkeersdoden. Na drie jaar van daling is het aantal ongevallen vorig jaar bovendien opnieuw gestegen, met 1,1 procent. En ook het aantal gewonden steeg licht, met 0,5 procent. Het aantal letselongevallen met een jonge bestuurder bereikte dan weer een laagterecord. Tussen 2009 en 2018 daalde het aantal van 185 naar 50 (-70 procent).

POLITIEK REAGEERT

De daling van het sterftecijfer is niet sterk genoeg om het vooropgesteld doel van maximum 420 verkeersdoden tegen 2020 te halen. Daarom zal begin volgend jaar een Staten-Generaal georganiseerd worden om nieuwe maatregelen te nemen, meldt minister van Mobiliteit François Bellot (MR).

“Voor het derde jaar op rij daalt het aantal verkeersdoden in ons land. Sinds 2014 noteerden we een daling van ongeveer 20 procent. Deze positieve tendens is zowel het werk van sensibilisering als repressie. Sommige maatregelen zoals het verplichte alcoholslot voor sommige overtreders moeten nog hun vruchten afwerpen”, reageert minister Bellot. “Ik stel voor om begin 2020 een nieuwe Staten-Generaal te organiseren om nieuwe doelstellingen te formuleren om het aantal ongevallen verder te laten dalen, met extra acties voor risicogroepen.”

Bellot wijst ook op een zorgwekkende evolutie bij de tweewielers. “Ik ben ervan overtuigd dat de verschillende maatregelen uit de nieuwe wegcode die ons in staat stellen om beter de kwetsbare weggebruikers te beschermen, de situatie zullen verbeteren. Elke verkeersdode is er één te veel. We moeten onze inspanningen voortzetten en de bevolking sensibiliseren want we zijn allemaal betrokken partij.”

Om het draagvlak voor verkeersveiligheid te verhogen, wil Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) veilig gedrag op de weg belonen. Dat zegt hij in een reactie op de nieuwe Verkeersveiligheidsbarometer van Vias. “Het is duidelijk dat het laaghangend fruit geplukt is”, zegt minister Weyts. “We zullen moeten doorgaan met doortastend verkeersveiligheidsbeleid. Je hebt daar een groot draagvlak voor nodig bij de bevolking. Om dat draagvlak te versterken, moeten we niet alleen onveilig gedrag bestraffen: we moeten ook veilig gedrag belonen”.

De Vlaamse minister is naar eigen zeggen bezig met de concrete uitwerking van zo’n beloningsbeleid. “Zo kijk ik onder meer naar de databank waar op federaal niveau aan gewerkt wordt en waarin alle verkeersovertredingen verzameld zullen worden. Dankzij die databank zullen we ook kunnen zien wie er in slaagt om jarenlang te rijden zónder boeters te verzamelen. Als we die mensen belonen, dan geven we ook positieve prikkels om veilig te zijn in het verkeer”.